Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

9291 196c 500
1221 c0f9 500

janvranovsky:

Pink residence in Morishita, Tokyo | © Jan Vranovský, 2016

Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
2729 586a
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
fairytalesweetness
fairytalesweetness
1006 b3f8
Reposted fromscorpix scorpix viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
4608 51fd
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaclaudelle claudelle
5920 33c1
Reposted fromjemstone jemstone viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
Created and sent in by Queen of Arts Studio
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
fairytalesweetness
2013 01e8
Reposted fromsoSad soSad viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
3521 2729
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclaudelle claudelle
fairytalesweetness
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaheroinee heroinee
fairytalesweetness
Ludzie mówią. Mówią za dużo. Mówią bezładnie. Mówią o sobie nawzajem, za swoimi plecami. Mówią, kto komu wisi pieniądze, kto kogo ostatnio wypierdolił z interesu. Mówią, kto jest słaby, gdzie jest słaby, kiedy stał się słaby. Mówią o tym, co inni mówią o innych. Mówią o tym, kto się z kim rucha. Kto kogo zdradził. Kto kogo porzucił. Mówią, aby mówić. Mówią, mówią i mówią. Piją po to, aby mówić jeszcze więcej. Jeszcze głupiej. Informacje przeciekają przez nich, lecą im z oczu, z uszu, spomiędzy nóg. Nieistotne i istotne. Te powszechnie wiadome i te poufne. Wciąż mówią. Mówią, dopóki nie padną. Mówią po to, aby za chwilę powiedzieć jeszcze więcej. Mówienie ich podnieca, rozszerza ich źrenice, przyśpiesza oddech, zwilża śluzówki. Gdy jest połączone z byciem słuchanym, wtedy staje się lepsze i ważniejsze niż seks. Lepsze i ważniejsze, bo bardziej ekonomiczne. Mówienie różni się od seksu zdecydowanie korzystniejszym stosunkiem energii zainwestowanej do energii uzyskanej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
fairytalesweetness
6894 70a9
love
Reposted fromEkran Ekran viaheroinee heroinee
fairytalesweetness
3698 40d6 500
Reposted frompastelina pastelina viaheroinee heroinee
fairytalesweetness
3220 f8b4
Reposted fromheroinee heroinee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl